Portes basculants de fusta

La porta fabricada totalment en fusta és la més noble i classica dins la gamma de portes basculants, sense perdre valor estètic tant en la seva cara exterior com en la interior. Gràcies a  la seva robustesa, al ser  totalment de fusta, fa que les possibles dilatacions i contraccions respecte a l’armadura i a l’encadellat (sempre són a l’una) no es produeixin ja que no es mesclen diferents materials en la seva fabricació, i per això té una major durabilitat.

La porta basculant mixta de fusta (combinació d’armadura metàl·lica amb llepis de fusta) és la més ben aconsseguida i acabada de totes les portes mixtes que existeixen en el mercat. Per a aconsseguir aquesta fabricació es va idear la seva estructura metàl·lica en forma d’O, on en el seu interior va ajustada una barra de fusta, d’aquesta manera s’aconssegueix que les llepis de fusta puguin anar col·locades i engrapades al mateix tipus de material, aconsseguint així una major resistència, i al mateix temps, que desde la seva part exterior no es vegi cap rebló o caragol, guanyant d’aquesta manera en seguretat i estètica.

Tant els marcs verticals com l’horitzontal són totalment de fusta, la qual cosa fa que no es vegi en el seu exterior cap part metál·lica.

Ambdues portes es poden fabricar en diferents fustes i acabats (llepis o plafons), que es fabriquen a mida i són adaptables a qualsevol altura o amplària i permeten sempre ser automatitzades per a així augmentar la seva comoditat en la seva obertura i tancament.

More...