Apilables de lona

Aquestes portes són les indicades per las tancaments industrials on es vol aconsseguir una optimització de les zones de trànsit, en magatzems, cambres frigorífiques, divisions interdepartamentals, tallers, etc. Gràcies a la seva estanqueïtat, automatització i velocitat, obtenim un millor control de pas, aïllament tèrmic, protecció dels productes i evitant també corrents d’aire.

Es poden fabricar en diversos colors o si es volen amb espiells o totalment cegues, fins i tot existeix la possibilitat d’incorporar el logotip corporatiu de la seva empresa.

More...