Portes basculants metàliques

La robustesa i qualitat de la porta basculant metàl·lica és de tenir en compte ja que, el gruix de la llepi util·litzat permet se soldat a la seva armadura, aconsseguint d’aquesta manera la major seguretat possible al no poder manipular reblons o qualsevol altra cosa desde el carrer.

Aquesta porta pot ser fabricada en diferents acabats. Es fabriquen a mida i d’aquesta manera poden ser adaptades a qualsevol altura o amplària i permeten ser sempre automatitzades, augmentant  així la seva comoditat en l’obertura i el tancament.

More...